About Us

Editör / Editor

Dr. A.Akın SİVASLIOĞLU

Danışma Kurulu / Advisory Board

 • Dr. Murat AKSUN
  İ.K.Ç. Ünv. A.E.A. Hast. Anesteziyoloji Reanimasyon Kliniği
 • Dr. Galip AKHAN
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast.,  Nöroloji Kliniği
 • Dr. Enver ALTAS
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., KBB Kliniği
 • Doç. Dr. Mehmet Reşit ASOĞLU
  Bahçeci Tüp Bebek Merkezi
 • Dr. H. Mücahit ATALAY
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Nükleer Tıp
 • Doç. Dr. Çetin AYDIN
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast. Kadın Doğum Kliniği
 • Prof. Dr. Cengiz AYDIN
  Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Genel Cerrahi A.B.D.
 • Doç. Dr. Kaan BAL
   İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast. Üroloji Kliniği
 • Doç. Dr. Alkan BAL
  Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil
 • Doç. Dr. Uğur BALCI
   İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast. Üroloji Kliniği
 • Doç. Dr. Korhan Barış BAYRAM
   İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast. Fizik Tedavi ve Reh. Kliniği
 • Dr. İlgül BİLGİN
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast ., Dermatoloji Kliniği
 • Doç. Dr. Yeşim BECKMANN
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Nöroloji Kliniği
 • Prof. Dr. Şahin BOZOK
  Recep Tayyip Erdoğan Ünv. Kalp Damar Cer. A.B.D.
 • Doç. Dr. Mehmet BULUT
  Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği
 • Doç. Dr. Tuğrul BULUT
  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.
 • Dr. Öğr. Üyesi Umut CANBEK
  Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.
 • Prof. Dr. Erdem CANDA
  Koç Üniversitesi Üroloji A.B.D
 • Prof. Dr. Fulya ÇAKALAĞAOĞLU
  İ.K.Ç.Ünv.A.E.A.Hast., Patoloji Labaratuvarı
 • Dr. Mehmet ÇELEBİSOY
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Nöroloji Kliniği
 • Prof. Dr. Etem ÇELİK
  Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği
 • Dr. Nihal DEMİREL
  Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hast. Çocuk Hast., Yenidoğan
 • Dr. Çetin DİNÇEL
  Hacettepe Ünv., Üroloji ABD.
 • Dr. Giuseppe DODİ
  Padua University Hospital, First General Surgery Unit
 • Doç. Dr. Tuba EDGÜNLÜ
  Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Tıbbi Biyoloji  ABD.
 • Yrd. Doç. Dr. Nazile ERTÜRK
  Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Çocuk Cerrahisi ABD.
 • Doç. Dr. Demet ETİT
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Patoloji Labaratuvarı
 • Prof. Dr. Hamza DUYGU
  Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji A.B.D.
 •  

  Doç. Dr. Orhan GÖKALP
  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cer. A.B.D.

 • Prof. Dr. Serhat GÜRPINAR
  Süleyman Demirel Ünv. Araş. Ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp A.B.D.
 • Doç. Dr. Kemal GÜNGÖRDÜK
  Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Kadın Hast. ABD
 • Dr. Mehmet HACIYANLI
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast.,Genel Cerrahi Kliniği
 • Dr. Erdinç KAMER
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Genel Cerrahi Kliniği
 • Dr. Volkan KARAÇAM
  Dokuz Eylül Ünv. Hastanesi, Göğüs Cer. ABD.
 • Doç. Dr. Kenan KARBEYAZ
  Eskişehir Osmangazi Ünv. Adli Tıp A.B.D.
 • Doç. Dr. İbrahim KARAMAN
  Erciyes Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.
 • Dr. Ali KARAKUZU
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Dermatoloji Kliniği
 • Dr. Kaan KATIRCIOĞLU
  İ.K.Ç.Ünv.A.E.A.Hast., Anesteziyoloji Reanimasyon Kliniği
 • Dr. Uğur KOCA
  Dokuz Eylül Ünv. Hastanesi,  Anesteziyoloji Ve Reanimasyon ABD.
 • Doç. Dr. Kuntay KOKANALI
  SBÜ Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Prof. Dr. Gülnihal KUTLU
  Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Nöroloji ABD.
 • Dr. Mehmet KÖSEOĞLU
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Biyokimya Labaratuvarı
 • Dr. Mehmet KIZILKAYA
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast.,  Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği
 • Dr. Yakup KUMTEPE
  Erzurum Atatürk Ünv., Kadın Doğum Kliniği
 • Dr. Levent METE
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Psikiyatri Kliniği
 • Prof. Dr. Okay NAZLI
  Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Plastik Cerrahi AB Başkanı
 • Prof. Dr. Haşim OLGUN
  Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Çocuk  Kardiyoloji ABD.
 • Prof. Dr. Orhan OYAR
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Radyoloji
 • Doç. Dr. Ali ÖLMEZOĞLU
  Celal Bayar Ünv. Tıp Fakültesi  Radyasyon Onkoloji
 • Prof. Dr. F. Esra ÖZER
  Muğla Sıtkı Koçman Ünv, Neonataloji Kliniği
 • Dr. Behzat ÖZKAN
  İstanbul Medeniyet Ünv., Çocuk Endokrinoloji
 • Dr. Peter PETROS
  UNSW Academic Dept. Of Surgery St Vincent’s Clinical School, University of Western Australia
 • Dr. Ercan PINAR
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., KBB Kliniği
 • Dr. Öğrt. Üyesi  Ercan SARUHAN
  Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Tıbbi Biyokimya AD.
 • Prof. Dr. İlknur AKYOL SALMAN
  Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi  Göz Kliniği
 • Doç. Dr. Taylan Özgür SEZER
  Ege Ünv. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D.
 • Dr. İbrahim Muhittin ŞENER
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast, Ortopedi Kliniği
 • Dr. Atilla ŞENCAN
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast.,Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
 • Dr. Ercüment TARCAN
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Genel Cerrahi Kliniği
 • Dr. Bekir TATAR
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., KBB Kliniği
 • Dr. Fatma TATAR
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Genel Cerrahi Kliniği
 • Doç. Dr. Mesut TAHTA
  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.
 • Prof. Dr. Yusuf TAMAM
  Dicle Ünv. Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Kliniği
 • Dr. Cengiz TAVUSBAY
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Genel Cerrahi Kliniği
 • Doç Dr. Cihan TUĞRUL
  Hitit Ünv. Kadın Hast. A.B.D
 • Doç. Dr. Tuba TUNCEL
  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı
 • Dr. Nesrin TÜRKER
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., İntaniye Kliniği
 • Op. Dr. Dilek UYSAL
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Kadın Doğum Kliniği
 • Prof. Dr. Harun ÜÇÜNCÜ
  Muğla Sıtkı Koçman Ünv.,KBB ABD.
 • Prof. Dr. Erden Erol ÜNLÜER
  Uşak Ünv. A.E.A.Hast., Acil Tıp ABD.
 • Prof. Dr. Nurettin ÜNAL
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast.Çocuk Kardiyolojisi
 • Prof. Dr. Bülent ÜNAL
  Osman Gazi Üniversitesi, Genel Cerrahi A.B.D.
 • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gökhan ÜNSAL
  Adnan Menderes Ünv. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D.
 • Dr. Öğr. Üyesi İlkin YERAL
  Kırıkkale Ünv. Kadın Hast. A.B.D.
 • Doç. Dr. Aşkın YILDIZ
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Kadın Doğum Kliniği
 • Doç. Dr. Seyran YİĞİT
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Patoloji Labaratuvarı
 • Doç. Dr. Süreyya GÜL YURTSEVER
  İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Mikrobiyoloji Labaratuvarı
 • Doç. Dr. Derya ARSLAN YURTLU
  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon A.B.D.

Sahibi / Owner

İzmir Hastanelerine Yardım ve Bilimsel Araştırmaları Teşvik Derneği Adına
On behalf of  the Society of Aid to Hospitals of İzmir and Fosterage of Scientific İnvestigations

Dr. İlgül BİLGİN
Dernek Başkanı / Chair

Sorumlu Müdür / Director  in Charge

Dr.  A. Akın SİVASLIOĞU

Dergi Sekreterliği/Secretary

Aslı GİRİT

Yönetim  Adresi/ Administration Address

177/7 Sok. No:1 D:1 Yeşilyurt – İzmir
Tel: 0 5073114607

4 AYDA BİR OLMAK ÜZERE YILDA 3 SAYI YAYINLANIR
The periodical  is  published quadmonthly