Hakkımızda

Baş Editör / Editor-in-chief

Dr. A. Akın SİVASLIOĞLU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları

Ana Bilim Dalı

 

İngilizce Dil Editörü/ English Language Editor

Dr. Gonca Gül BURAL

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nükleer Tıp Polikliniği

İstatistik Editörü/Statistical Editor

Dr. Eray ÇALIŞKAN

VM Kocaeli Medical Park Hastanesi

“EGE KLİNİKLERİ TIP DERGİMİZ HAKEMLİ BİR DERGİDİR”

“Dergimizin Eski adı: İZMİR ATATÜRK EĞİTİM HASTANESİ TIP DERGİSİ’ dir. (1964-2012)

 • Dergimizin Amacı: Akademik Çalışmaların Tüm Hekimlere Duyurulması
 • Dergimizin Kapsamı: Tüm Klinik ve Temel Tıp Bilimleri

Danışma Kurulu / Advisory Board

  • Prof. Dr. Murat AKSUN-İ.K.Ç.Ünv.A.E.A.Hast., Anesteziyoloji Reanimasyon Kliniği         Prof. Dr. Galip AKHAN-İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast.,  Nöroloji KliniğiProf. Dr. Enver ALTAS –İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., KBB KliniğiDoç. Dr. Mehmet Reşit ASOĞLU-Bahçeci Tüp Bebek MerkeziUzm. Dr. H. Mücahit ATALAY- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Nükleer Tıp

   Doç. Dr. Çetin AYDIN – İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast. Kadın Doğum Kliniği

   Prof. Dr. Cengiz AYDIN- Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Genel Cerrahi A.B.D.

   Doç. Dr. Kaan BAL İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast. Üroloji Kliniği

   Doç. Dr. Alkan BAL -Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil

   Doç. Dr. Uğur BALCI İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast. Üroloji Kliniği

   Doç. Dr. Korhan Barış BAYRAMİ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast. Fizik Tedavi ve Reh. Kliniği

   Uzm. Dr. İlgül BİLGİN- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast ., Dermatoloji Kliniği

   Doç. Dr. Yeşim BECKMANN- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Nöroloji Kliniği

   Prof. Dr. Şahin BOZOK- Recep Tayyip Erdoğan Ünv. Kalp Damar Cer. A.B.D.

   Doç. Dr. Mehmet BULUT -Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği

   Doç. Dr. Tuğrul BULUT -İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.

   Dr. Öğr. Üyesi Umut CANBEK – Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.

   Prof. Dr. Erdem CANDA-Koç Üniversitesi Üroloji A.B.D

   Prof. Dr. Fulya ÇAKALAĞAOĞLU- İ.K.Ç.Ünv.A.E.A.Hast., Patoloji Labaratuvarı

   Doç. Dr. Mehmet ÇELEBİSOY- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Nöroloji Kliniği

   Prof. Dr. Etem ÇELİK  -Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

   Doç. Dr. Nihal DEMİREL-Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hast. Çocuk Hast., Yenidoğan

   Doç. Dr. Çetin DİNÇEL-Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

   Prof. Dr. Giuseppe DODİ-Padua University Hospital, First General Surgery Unit

   Doç. Dr. Tuba EDGÜNLÜ- Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Tıbbi Biyoloji  ABD.

   Yrd. Doç. Dr. Nazile ERTÜRK – Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Çocuk Cerrahisi ABD.

   Doç. Dr. Demet ETİT-İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Patoloji Labaratuvarı

   Prof. Dr. Hamza DUYGU -Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji A.B.D.

   Doç. Dr. Orhan GÖKALP- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cer. A.B.D.

   Prof. Dr. Serhat GÜRPINAR- Süleyman Demirel Ünv. Araş. Ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp A.B.D.

   Doç. Dr. Kemal GÜNGÖRDÜK- Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Kadın Hast. ABD.

   Prof. Dr. Mehmet HACIYANLI- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast.,Genel Cerrahi Kliniği Kliniği

   Doç. Dr. Erdinç KAMER-İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast.,Genel Cerrahi Kliniği Kliniği

   Doç. Dr. Volkan KARAÇAM- Dokuz Eylül Ünv. Hastanesi, Göğüs Cer. ABD.

   Doç. Dr. Kenan KARBEYAZ-  Eskişehir Osmangazi Ünv. Adli Tıp A.B.D.

   Doç. Dr. İbrahim KARAMAN -Erciyes Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.

   Prof. Dr. Ali KARAKUZU- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Dermatoloji Kliniği

   Doç. Dr. Kaan KATIRCIOĞLU- İ.K.Ç.Ünv.A.E.A.Hast., Anesteziyoloji Reanimasyon Kliniği

  • Doç. Dr. Handan KELEKÇİ-İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast ., Dermatoloji Kliniği
  •  

   Uzm. Dr. Uğur KOCA – İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast  Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD.

   Doç. Dr. Kuntay KOKANALI -SBÜ Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

   Prof. Dr. Gülnihal KUTLU – Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Nöroloji ABD.

   Prof. Dr. Mehmet KÖSEOĞLU- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Biyokimya Labaratuvarı

   Prof. Dr. Mehmet KIZILKAYA- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast.,  Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

   Prof. Dr. Yakup KUMTEPE-Erzurum Atatürk Ünv., Kadın Doğum Kliniği

   Doç. Dr. Levent METE- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Psikiyatri Kliniği

   Prof. Dr. Okay NAZLI- Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Plastik Cerrahi AB Başkanı

   Prof. Dr. Haşim OLGUN- Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Çocuk  Kardiyoloji ABD.

   Prof. Dr. Orhan OYAR- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Radyoloji

   Doç. Dr. Ali ÖLMEZOĞLU- Celal Bayar Ünv. Tıp Fakültesi  Radyasyon Onkoloji

   Prof. Dr. F. Esra ÖZER –Muğla Sıtkı Koçman Ünv, Neonataloji Kliniği

   Prof. Dr. Behzat ÖZKAN- İstanbul Medeniyet Ünv., Çocuk Endokrinoloji

   Prof. Dr. Peter PETROS- UNSW Academic Dept. Of Surgery St Vincent’s Clinical School, University of Western Australia

   Prof. Dr. Ercan PINAR- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., KBB Kliniği

   Dr. Öğrt. Üyesi  Ercan SARUHAN  – Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Tıbbi Biyokimya AD.

   Prof. Dr. İlknur AKYOL SALMAN –Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi  Göz Kliniği

   Doç. Dr. Taylan Özgür SEZER -Ege Ünv. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D.

   Prof. Dr. İbrahim Muhittin ŞENER- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast, Ortopedi Kliniği

   Uzm. Dr. Atilla ŞENCAN- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast.,Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

   Doç. Dr. Ercüment TARCAN- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Genel Cerrahi Kliniği

   Op. Dr. Bekir TATAR- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., KBB Kliniği

   Doç. Dr. Fatma TATAR- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Genel Cerrahi Kliniği

   Doç. Dr. Mesut TAHTA- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.

   Prof. Dr. Yusuf TAMAM- Dicle Ünv. Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Kliniği

   Doç. Dr. Cengiz TAVUSBAY- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Genel Cerrahi Kliniği

   Doç Dr. Cihan TUĞRUL-   Hitit Ünv. Kadın Hast. A.B.D

   Doç. Dr. Tuba TUNCEL-  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı

   Doç. Dr. Nesrin TÜRKER- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., İntaniye Kliniği

   Op. Dr. Dilek UYSAL- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Kadın Doğum Kliniği

   Prof. Dr. Harun ÜÇÜNCÜ- Muğla Sıtkı Koçman Ünv.,KBB ABD.

   Prof. Dr. Erden Erol ÜNLÜER- Uşak Ünv. A.E.A.Hast., Acil Tıp ABD.

   Prof. Dr. Nurettin ÜNAL- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast.Çocuk Kardiyolojisi

   Prof. Dr. Bülent ÜNAL –Osman Gazi Üniversitesi, Genel Cerrahi A.B.D.

   Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gökhan ÜNSAL -Adnan Menderes Ünv. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D.

   Dr. Öğr. Üyesi İlkin YERAL –  Kırıkkale Ünv. Kadın Hast. A.B.D.

   Doç. Dr. Aşkın YILDIZ- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Kadın Doğum Kliniği

   Doç. Dr. Seyran YİĞİT- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Patoloji Labaratuvarı

   Doç. Dr. Süreyya GÜL YURTSEVER- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Mikrobiyoloji Labaratuvarı

   Doç. Dr. Derya ARSLAN YURTLU- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon A.B.D.

Sahibi / Owner

İzmir Hastanelerine Yardım ve Bilimsel Araştırmaları Teşvik Derneği Adına
On behalf of  the Society of Aid to Hospitals of İzmir and Fosterage of Scientific İnvestigations

Dr. İlgül BİLGİN
Dernek Başkanı / Chairman of the society

Sorumlu Müdür / Director  in Charge

Dr.  A. Akın SİVASLIOĞU

Dergi Sekreterliği/Secretary

Aslı GİRİT

Yönetim  Adresi/ Administration Address

177/7 Sok. No:1 D:1 Yeşilyurt – İzmir
Tel: 0507 3114607

Dergimizin Eski Adı: İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi’dir. (1964-2012)

4 AYDA BİR OLMAK ÜZERE YILDA 3 SAYI YAYINLANIR. DERGİ BASIM AYLARI NİSAN,AĞUSTOS VE ARALIK’tır.
The periodical  is  published three times in a year. The printing months are April, August and December