Hakkımızda

Baş Editör / Editor-in-chief

Doç. Dr. Tuncay KIRIŞ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Kardiyoloji Kliniği

 

İngilizce Dil Editörü/ English Language Editor

Dr. Öğr. Gör. Banu KARACA

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Enfeksiyon Hst. Kliniği

 

İstatistik Editörü/Statistical Editor

Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

“EGE KLİNİKLERİ TIP DERGİMİZ HAKEMLİ BİR DERGİDİR”

“Dergimizin Eski adı: İZMİR ATATÜRK EĞİTİM HASTANESİ TIP DERGİSİ’ dir. (1964-2012)

 • Dergimizin Amacı: Akademik Çalışmaların Tüm Hekimlere Duyurulması
 • Dergimizin Kapsamı: Tüm Klinik ve Temel Tıp Bilimleri

Danışma Kurulu / Advisory Board

  Prof. Dr. Murat AKSUN-İ.K.Ç.Ünv.A.E.A.Hast., Anesteziyoloji Reanimasyon Kliniği    

  Prof. Dr. Galip AKHAN-İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast.,  Nöroloji Kliniği

  Prof. Dr. Enver ALTAS –İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., KBB Kliniği

  Doç. Dr. Mehmet Reşit ASOĞLU-Bahçeci Tüp Bebek Merkezi

  Uzm. Dr. H. Mücahit ATALAY- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Nükleer Tıp

  Doç. Dr. Çetin AYDIN – İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast. Kadın Doğum Kliniği

  Prof. Dr. Cengiz AYDIN- Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Genel Cerrahi A.B.D.

  Doç. Dr. Kaan BAL İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast. Üroloji Kliniği

  Doç. Dr. Alkan BAL -Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil

  Doç. Dr. Uğur BALCI İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast. Üroloji Kliniği

  Doç. Dr. Korhan Barış BAYRAMİ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast. Fizik Tedavi ve Reh. Kliniği

  Uzm. Dr. İlgül BİLGİN- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast ., Dermatoloji Kliniği

  Prof. Dr. Yeşim BECKMANN- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Nöroloji Kliniği

  Prof. Dr. Şahin BOZOK- İzmir Bakırçay Ünv. Kalp Damar Cer. A.B.D.

  Doç. Dr. Mehmet BULUT -Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği

  Doç. Dr. Tuğrul BULUT -İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.

  Doç. Dr. Umut CANBEK – Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.

  Prof. Dr. Erdem CANDA-Koç Üniversitesi Üroloji A.B.D

  Prof. Dr. Fulya ÇAKALAĞAOĞLU- İ.K.Ç.Ünv.A.E.A.Hast., Patoloji Labaratuvarı

  Doç. Dr. Mehmet ÇELEBİSOY- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Nöroloji Kliniği

  Prof. Dr. Etem ÇELİK  -Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

  Doç. Dr. Nihal DEMİREL-Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hast. Çocuk Hast., Yenidoğan

  Doç. Dr. Çetin DİNÇEL-Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

  Prof. Dr. Giuseppe DODİ-Padua University Hospital, First General Surgery Unit

  Doç. Dr. Tuba EDGÜNLÜ- Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Tıbbi Biyoloji  ABD.

  Yrd. Doç. Dr. Nazile ERTÜRK – Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Çocuk Cerrahisi ABD.

  Doç. Dr. Demet ETİT-İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Patoloji Labaratuvarı

  Prof. Dr. Hamza DUYGU -Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji A.B.D.

  Doç. Dr. Orhan GÖKALP- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cer. A.B.D.

  Prof. Dr. Serhat GÜRPINAR- Süleyman Demirel Ünv. Araş. Ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp A.B.D.

  Doç. Dr. Kemal GÜNGÖRDÜK- Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Kadın Hast. ABD.

  Prof. Dr. Mehmet HACIYANLI- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast.,Genel Cerrahi Kliniği Kliniği

  Prof. Dr. Erdinç KAMER– Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği Kliniği

  Doç. Dr. Volkan KARAÇAM- Dokuz Eylül Ünv. Hastanesi, Göğüs Cer. ABD.

  Doç. Dr. Kenan KARBEYAZ-  Eskişehir Osmangazi Ünv. Adli Tıp A.B.D.

  Doç. Dr. İbrahim KARAMAN -Erciyes Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.

  Prof. Dr. Ali KARAKUZU- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Dermatoloji Kliniği

  Doç. Dr. Kaan KATIRCIOĞLU- İ.K.Ç.Ünv.A.E.A.Hast., Anesteziyoloji Reanimasyon Kliniği

  Doç. Dr. Handan KELEKÇİ-İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast ., Dermatoloji Kliniği

  Uzm. Dr. Uğur KOCA – İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast  Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD.

  Doç. Dr. Kuntay KOKANALI -SBÜ Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  Prof. Dr. Gülnihal KUTLU – Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Nöroloji ABD.

  Prof. Dr. Mehmet KÖSEOĞLU- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Biyokimya Labaratuvarı

  Prof. Dr. Mehmet KIZILKAYA- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast.,  Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

  Prof. Dr. Yakup KUMTEPE-Erzurum Atatürk Ünv., Kadın Doğum Kliniği

  Doç. Dr. Levent METE- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Psikiyatri Kliniği

  Prof. Dr. Okay NAZLI- Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Genel Cerrahi AB Başkanı

  Prof. Dr. Haşim OLGUN- Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Çocuk  Kardiyoloji ABD.

  Prof. Dr. Orhan OYAR- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Radyoloji

  Doç. Dr. Ali ÖLMEZOĞLU- Celal Bayar Ünv. Tıp Fakültesi  Radyasyon Onkoloji

  Prof. Dr. F. Esra ÖZER –Muğla Sıtkı Koçman Ünv, Neonataloji Kliniği

  Prof. Dr. Behzat ÖZKAN- İstanbul Medeniyet Ünv., Çocuk Endokrinoloji

  Prof. Dr. Peter PETROS- UNSW Academic Dept. Of Surgery St Vincent’s Clinical School, University of Western Australia

  Prof. Dr. Ercan PINAR- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., KBB Kliniği

  Dr. Öğrt. Üyesi  Ercan SARUHAN  – Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Tıbbi Biyokimya AD.

  Prof. Dr. İlknur AKYOL SALMAN –Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi  Göz Kliniği

  Doç. Dr. Taylan Özgür SEZER -Ege Ünv. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D.

  Prof. Dr. İbrahim Muhittin ŞENER- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast, Ortopedi Kliniği

  Uzm. Dr. Atilla ŞENCAN- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast.,Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

  Doç. Dr. Ercüment TARCAN- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Genel Cerrahi Kliniği

  Op. Dr. Bekir TATAR- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., KBB Kliniği

  Doç. Dr. Fatma TATAR- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Genel Cerrahi Kliniği

  Doç. Dr. Mesut TAHTA- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.

  Prof. Dr. Yusuf TAMAM- Dicle Ünv. Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Kliniği

  Doç. Dr. Cengiz TAVUSBAY- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Genel Cerrahi Kliniği

  Doç Dr. Cihan TUĞRUL-   Hitit Ünv. Kadın Hast. A.B.D

  Doç. Dr. Tuba TUNCEL-  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı

  Doç. Dr. Nesrin TÜRKER- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., İntaniye Kliniği

  Op. Dr. Dilek UYSAL- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Kadın Doğum Kliniği

  Prof. Dr. Harun ÜÇÜNCÜ- Muğla Sıtkı Koçman Ünv.,KBB ABD.

  Prof. Dr. Erden Erol ÜNLÜER- Uşak Ünv. A.E.A.Hast., Acil Tıp ABD.

  Prof. Dr. Nurettin ÜNAL- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast.Çocuk Kardiyolojisi

  Prof. Dr. Bülent ÜNAL –Osman Gazi Üniversitesi, Genel Cerrahi A.B.D.

  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gökhan ÜNSAL -Adnan Menderes Ünv. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D.

  Dr. Öğr. Üyesi İlkin YERAL –  Kırıkkale Ünv. Kadın Hast. A.B.D.

  Doç. Dr. Aşkın YILDIZ- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Kadın Doğum Kliniği

  Doç. Dr. Seyran YİĞİT- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Patoloji Labaratuvarı

  Doç. Dr. Süreyya GÜL YURTSEVER- İ.K.Ç.Ünv. A.E.A.Hast., Mikrobiyoloji Labaratuvarı

  Doç. Dr. Derya ARSLAN YURTLU- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon A.B.D.

  Sahibi / Owner

  İzmir Hastanelerine Yardım ve Bilimsel Araştırmaları Teşvik Derneği Adına
  On behalf of  the Society of Aid to Hospitals of İzmir and Fosterage of Scientific İnvestigations

  Dr. İlgül BİLGİN
  Dernek Başkanı / Chairman of the society

  Sorumlu Müdür / Director  in Charge

  Dr.  Tuncay KIRIŞ

  Dergi Sekreterliği/Secretary

  Aslı GİRİT

  Yönetim  Adresi/ Administration Address

  177/7 Sok. No:1 D:1 Yeşilyurt – İzmir
  Tel: 0507 3114607

  Dergimizin Eski Adı: İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi’dir. (1964-2012)

  4 AYDA BİR OLMAK ÜZERE YILDA 3 SAYI YAYINLANIR. DERGİ BASIM AYLARI NİSAN,AĞUSTOS VE ARALIK’tır.
  The periodical  is  published three times in a year. The printing months are April, August and December